Geld is geen liefde, de law of attraction werkt niet en andere spirituele onzin

Geld is geen liefde, de law of attraction werkt niet en andere spirituele onzin

 

Je kent ze vast wel, uitspraken zoals:

 • ‘Geld is liefde.’
 • ‘Alles is energie, je trekt aan wat je bent.’ (the law of attraction)
 • ‘Je bent wat je denkt, alles is mindset.’
 • ‘Je bent wat je eet.’
 • ‘Als je ziek bent, heb je niet goed voor jezelf gezorgd.’
 • ‘Iedere ziekte is het gevolg van een blokkade.’
 • ‘En iedere blokkade is een onverwerkte emotie en/of een gebrek aan liefde.’
 • ‘Last van je ogen? Dan wil je iets niet zien.’
 • ‘Kanker? Dan heb je niet genoeg zelfliefde.’
 • ‘Nekhernia? Te veel lasten op je schouders, te veel hooi op je vork.’
 • ‘Dan moet het zo zijn, dan heeft het Universum er een bedoeling mee.’
 • ‘Het is je geboorterecht om in overvloed te leven.’
 • ‘Alles is jouw eigen creatie.’

Enzovoorts, de lijst is eindeloos.

Het doet me pijn in mijn hart om deze zogenoemde kosmische wetten op te schrijven, echt.
Ik word er ook opstandig van en denk dan: ‘Ben ik nu wat ik denk of ben ik wat ik eet? Welke van de twee zou het zijn?’

 

Als ik dit soort uitingen hoor, dan kijk ik altijd eerst goed om me heen. Kloppen die beweringen echt en zie ik ze daadwerkelijk terug in het dagelijkse leven hier op aarde?

 

Ik denk dan bijvoorbeeld aan een meisje van 2 jaar oud, wat jarenlang regelmatig door een volwassen buurman verkracht wordt, een goede vriend van de familie. De fysieke, mentale, emotionele en spirituele schade die dat aan kan richten (bij alle betrokkenen) is met geen pen te beschrijven.
Als ik dan af moet gaan op die zogenaamde kosmische wetten, vraag ik me af wat dat pure, onschuldige meisje gedacht moet hebben of gegeten moet hebben om daar slachtoffer van te worden. Of wat voor een vreselijke emotionele blokkade dat lieve kind dan wel niet gehad moet hebben om dat over zich af te roepen.
En ja, dat zeg ik terwijl ik als regressietherapeut uiteraard heel goed op de hoogte ben van karmische invloeden en daar vaak mee werk in de sessies die ik geef.

 

Of dan denk ik aan dieren in de bio-industrie.
Wat moeten zij volgens die Universele wetten wel niet voor blokkades hebben dat zij dit wrede lot treffen? Zouden zij dan niet het geboorterecht hebben om in overvloed te leven?

 

Of ik denk aan Mahatma Gandhi. Een actief voorstander van geweldloosheid, van vrede.
Hij is vermoord. Net zoals John Lennon en zovele anderen die zich ingezet hebben voor vrede, liefde en eenheid. En hoeveel mensen zijn er vermoord omdat zij de natuur en de mensen en de dieren die daarin leefden, wilden beschermen?

Het feit dat deze mooie mensen vrede brachten, heeft hen het leven gekost. En dat waren geen uitzonderingen, dit komt sinds de vroegste geschiedenis veelvuldig voor. Hoe kunnen zij dat heftige geweld, die exact tegenovergestelde energie, aangetrokken hebben, als je ervan uit gaat dat je aantrekt wat je bent? Hoe kan het antwoord op hun wijsheid, liefde, licht en hogere frequentie dan moord zijn?

Het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk dat er in deze gevallen sprake zou zijn van gelijksoortige energieën die elkaar aantrekken. Zou het misschien zelfs mogelijk kunnen zijn dat hun liefde en licht juist aangevallen worden?

 

 

 

En wat te denken van deze goed klinkende kosmische kreet: ‘Het is je geboorterecht om in overvloed te leven’

 

Dan wordt vaak bedoeld een overvloed in liefde, connectie, gezondheid, inkomen, etc.

Ik ben benieuwd hoe een moeder in Afrika dit geboorterecht ervaart, als zij vijf keer per dag met heel haar hart bidt, zich uithongert voor haar kinderen en hen toch voor haar ogen ziet sterven aan voedseltekort en uitdroging.
Waarom valt daar dan geen regen zodat er drinken is en er gewassen groeien? Of waarom wordt ze niet geholpen door mensen die voor eten en drinken kunnen zorgen? Waar is dat kosmische geboorterecht dan? Of geldt dat dan misschien toch niet voor iedereen?

Of als we het dichter bij huis willen houden, denk dan eens aan de meer dan 400.000 kinderen in Nederland, die in armoede leven.

Daartegenover zie je dat criminaliteit vaak rijkelijk beloond wordt.

Waarom is er zo’n verschil in dat geboorterecht om in overvloed te leven? Zouden die criminelen dan wel hun hart volgen en die moeders in Afrika/Nederland of waar dan ook, niet? Zouden die criminelen meer in liefde leven en meer gehoor geven aan hun kosmische roeping? Het lijkt mij van niet…

 

En vergelijk het dan eens met liefdevolle mensen die oprecht hun hart volgen. Die zijn zeker niet allemaal rijk, terwijl dat volgens een aantal zogenaamde kosmische wetten toch het geval zou moeten zijn. Sterker nog, ze zouden volgens die kosmische opvattingen zelfs vanzelf rijk moeten worden, zonder inspanning zou het naar hen toe komen stromen, omdat ze hun hart volgen en datgene doen wat ze hier horen te doen, kosmisch gezien. Toch zijn ze zeker niet allemaal rijk op het financiële level.

Daarentegen ken ik ook genoeg voorbeelden van mensen met leidinggevende functies en hoge salarissen, die heel goed weten met welke zielsmissie zij naar de aarde kwamen en die heel goed naar hun hart kunnen luisteren, maar daar om wat voor reden dan ook toch niet loyaal aan zijn. Ze bewegen daardoor niet mee met de flow van het Universum en zijn diepongelukkig. Het levert immens veel schade op in henzelf, alle relaties gaan eraan en ze verliezen iedere keer opnieuw hun baan omdat ze hun beloftes niet waar maken. Toch komt er ondanks hun blokkades steeds opnieuw een goede baan met een hoog salaris naar hen toe. Welke kosmische wet zou daar achter schuil gaan, vraag ik me dan af.

 

Zo komen we bij het idee dat geld liefde zou zijn

 

Laat ik je direct duidelijk maken: geld is absoluut géén liefde.

Want als geld liefde is, dan zou het nooit zo overvloedig aanwezig kunnen zijn

 • Bij het verhandelen van drugs
 • Bij de seksuele uitbuiting van kinderen
 • Bij het mishandelen van dieren die ingezet worden om toeristen te vermaken
 • Bij het vernietigen van eeuwenoude wouden waarin nog zoveel kosmische geheimen op ons wachten om ons genezing, wijsheid en levenskracht te brengen

Liefde zal nooit de drijfveer kunnen zijn voor deze liefdeloze, egoïstische, allesvernietigende acties. Toch gaat er heel veel geld om in deze industrieën.

 

Die zogenaamde kosmische wet ‘Geld is liefde’, is niets meer dan een slim bedachte marketingkreet en is enkel en alleen in het leven geroepen om jou tot investeren over te laten gaan. Om jouw geld naar de verkopende partij te laten gaan. Dat vinden zij liefde.

Dus mocht je deze illusie over geld met je meedragen, verwijder hem dan alsjeblieft zo snel mogelijk uit alle lagen van je bewustzijn. Het is negatieve energie, het is niet de waarheid van jouw eigen ziel maar die van een andere aardling en hij zal je armer maken in plaats van rijker.

 

Zoals mijn helpers en ik ernaar kijken, is geld een neutrale energie.

 

Jij bepaalt wat het voor jou betekent en jij geeft er jouw intentie aan, jouw energie. Dat kan gebaseerd zijn op ego, machtswellust, angst of liefde en alles wat met liefde verbonden is. Wees je daarom bewust van jouw relatie met geld, hecht er waarde aan, maak er een liefdevolle en opbouwende relatie van, wees een succesvol duo.

Veel spirituele mensen hechten er in mijn beleving te weinig aan, zij hebben bewust of onbewust de neiging om materie (en daarmee geld) af te wijzen. Maar geld is een waardevol ruilmiddel waar je veel mooie dingen mee kunt creëren hier op aarde, zowel voor jezelf als voor anderen. Exact om die reden moedig ik je aan om een liefdevolle, hechte, actieve relatie met geld op te bouwen. Maar dat is heel iets anders dan beweren dat geld liefde is.

 

Ook opvattingen over geldblokkades kunnen wat mij betreft bij het grofvuil, ook dit is weer niets anders dan een marketingkreet, enkel en alleen bedacht om iets te verkopen.
Als ik het woord ‘geldblokkade’ noem bij de gidsen of engelen, dan wordt er stilletjes geglimlacht en weg gekeken. Ik heb hen er werkelijk nog nooit over horen spreken. Het bestaat voor hen niet, geld is namelijk niet iets wezenlijks, kosmisch gezien. Het is geen zelfstandige energie en kan daarom ook niet blokkeren.

Als je een blokkade hebt, dan gaat ie nooit over geld. Wellicht uit je blokkade zich via allerlei wegen waaronder in geld(gebrek) maar het gaat in de kern nooit echt om het geld. Als je ergens in vastloopt dan speelt er iets anders, iets wezenlijks, zoals een gebrek aan zelfvertrouwen of iets dergelijks.

Dus die kun je afvinken: je hebt geen geldblokkade, nu niet, nooit niet. Dat scheelt weer een hele zorg, nietwaar 😉

 

En dan de uitspraak dat alles energie is

 

Het wordt voor allerlei situaties geroepen maar toch vooral als het gaat om geldzaken, succes of gezondheidsissues. Dus als er dan gezegd wordt: ‘Alles is energie.’ Dan denk ik: ‘Inderdaad, zo zie ik dat ook. En?’

Die uitleg volgt meestal niet. Vaak wordt de suggestie gewekt dat alles dan hetzelfde is, een soort van ‘een pot nat’, en dat je alles heel gemakkelijk zou kunnen beïnvloeden omdat het ‘maar’ energie is. Diegene die ervan overtuigd is dat dat inderdaad een piece of cake is, nodig ik uit om voor mijn ogen een houten tafel in een plas water te laten veranderen. Of omgekeerd, wat jij wil.

En ja, dat zeg ik terwijl ik als sjamaan en healer heel goed weet wat het is om met energieën te werken en energieën te transformeren. Ik heb vele wonderen mee mogen maken, in en om me heen.

 

En dat iedere ziekte enkel en alleen het gevolg zou zijn van een energetische blokkade?

 

 • En dat iedere blokkade een onverwerkte emotie en/of een gebrek aan liefde zou zijn?
 • En dat genetische invloeden toch allang achterhaald zijn?

 

Ik merk dat veel mensen die uitspraken doen over gezondheid, zelf geen uitgebreide ervaring hebben met ziekte. Eerlijk gezegd vind ik dat best merkwaardig.

Zij hebben bijvoorbeeld de illusie dat het transformeren van een chronische ziekte (al dan wel of niet genetisch bepaald) hetzelfde werkt als het oplossen van een tijdelijk gezondheidsissue; het wordt meestal allemaal over een kam geschoren. Of dat het allemaal alleen maar een kwestie zou zijn van een oud verdriet/angst/pijn te verwerken en beter voor jezelf te zorgen. En voilà, ‘ziekte opgelost’. Die suggestie wordt gewekt. En als het je niet lukt om die oppervlakkige truc toe te passen, dan is het je eigen keuze (lees: schuld), je eigen blokkade, je eigen creatie.

 

Ik mis in ieder geval heel veel ervaring, inzicht, nuance en vooral gelaagdheid in dit soort uitspraken. Ik mis er de bereidwilligheid in om nieuwsgierig te zijn, open te zijn en verder te onderzoeken. Ik mis er ook connectie in, liefde, respect en zachtheid (energieën met een hoge frequentie). Op mij komt het afstandelijk en hard over, ook proef ik er de energie van veroordeling en hooghartigheid in – energieën waar het ego van overloopt. Het ego heeft een lage frequentie, ik hecht daarom niet veel waarde aan zijn uitingen.

 

Ik vind het trouwens oprecht interessant en opvallend dat juist zo veel mensen die verkondigen dat alles maar energie is en dat een ziekte alleen maar een energetische blokkade is, vaak wel enorm veel geld uitgeven aan voedingssupplementen en heel actief bezig zijn met wat zij denken dat een gezond voedingspatroon is. Daar hechten ze dan ineens wel heel veel waarde aan de invloed van de materie, waar ze die met hun uitspraken over energie en ziekte, volledig ontkennen.

 

En denk ook hier eens over na.
De meeste mensen die in therapie zijn, die volgens onze cultuur op emotioneel, mentaal of fysiek level ‘ziek’ zijn, hebben hulp nodig om te dealen met de mensen in hun leven, die zelf therapie weigeren.
Hoe bizar is dat. Er zijn zoveel mensen met oude pijn en oude angst waardoor ze gevangen zitten in hun ego, met enorme energetische blokkades. Bijna altijd reageren ze hun frustraties middels narcistisch gedrag af op hun partners of kinderen, vaak hele zachtaardige en liefdevolle zielen.

Toch zijn zij zelf niet vaker ziek dan hun slachtoffers terwijl die in bijna alle gevallen wel ziek van hen worden en professionele hulp nodig hebben om verder te kunnen.

 

 

Als ziekte veroorzaakt zou worden door een gebrek aan liefde, waarom zijn dan niet per definitie alle moordenaars (van mens of dier) doodziek? En waarom lopen alle liefdevollere mensen dan niet vanzelf te stralen van vitaliteit en succes?

 

Ik vind het ontzettend opvallend dat op dit moment zoveel hoog sensitieve mensen – liefdevolle, verlichte zielen met een belangrijke kosmische opdracht – (fysiek) ziek zijn.

 

 

Gezondheidsproblemen bestaan vanuit spiritueel oogpunt gezien vaak uit veel verschillende puzzelstukjes, die op verschillende energetische frequenties en op verschillende bewustzijnslevels te vinden zijn:

 • In de stof/materie en ja, dus ook genetisch doorgegeven door je (voor)ouders, je bent ten slotte niet voor niets in die bloedlijn geïncarneerd. Maar denk bijvoorbeeld ook aan invloeden van milieuverontreiniging of gemanipuleerd voedsel. We zijn niet een op zichzelf staand energiesysteem, we zijn continu in uitwisseling met onze omgeving en dus heeft die omgeving invloed op ons.
 • Ook kunnen er puzzelstukjes zitten op het emotionele level en mentale level.
 • Of op het spirituele bewustzijnsniveau.
 • Vanuit verschillende levens.
 • Op verschillende tijdslijnen.
 • Met verschillende doelstellingen.
 • Enzovoorts. De variaties zijn eindeloos.

 

Ieder mens en ieder proces, iedere ziekte, zijn uniek en hebben een unieke oorsprong en een unieke hogere bedoeling

 

Ziektes zijn meestal niet in een paar dagen tijd ontstaan en ze zijn meestal ook niet in een paar dagen tijd weg te werken. Er gaan soms levens overheen.

Als je mazzel hebt en je ziekte zit dicht aan de oppervlakte van je systeem, dan is het naar verhouding redelijk eenvoudig op te lossen. Zodra hij dieper in je systeem zit en steviger in de materie verankerd zit, dan wordt het een ander verhaal.

Het is zelfs niet altijd ‘de bedoeling’ dat je je ziekte van je af zou kunnen schudden als een lastige vlieg. Het is mogelijk dat een ziekte een blessing in disguise is en dat er een hele bijzondere, hogere roeping in schuilt.

 

Niet zelden zijn het oude wijze zielen die een zwaar lot op zich nemen, uit dienstbaarheid aan het grote geheel, aan de kosmos (of het nu gaat om ziekte of andere aardse uitdagingen). Zij zijn moedig, wijs, krachtig en liefdevol genoeg om zich soms letterlijk op te offeren.

 

Je begrijpt hopelijk inmiddels hoe vreselijk ongepast en kortzichtig het is om botweg te stellen dat een nekhernia wordt veroorzaakt door te veel hooi op je vork te nemen en kanker door een gebrek aan zelfliefde. En dat de spirituele betekenis van pijn aan je rechterknie bla bla bla is… Ik hoor engelen, gidsen of krachtdieren nooit dit soort ongenuanceerde, liefdeloze, recht-toe-recht-aan oordelen vellen. Gelukkig niet.

 

Is het trouwens niet bijzonder interessant dat ik gidsen, engelen of krachtdieren zelfs nog nooit in termen als ‘ziekte’ of ‘beperking’ heb horen spreken?

 

Over gezondheid en ziekte valt nog zo enorm veel te observeren, ontdekken, leren en delen… In ons lichaam en in onze geest gaan namelijk echt alle geheimen van het Universum schuil… In mijn volgende blog zal ik veel meer de diepte ingaan over de oorsprong, heling en hogere bedoeling van ziektes.

 

‘Dan moet het zo zijn…. ‘

 

Zit er überhaupt een hogere bedoeling achter alles wat er gebeurt? Is alles wat hier op aarde gebeurt, de keuzes die wij maken en wat we daarmee doen, echt dé bedoeling van het Universum?

We leven op Moeder Aarde, de planeet waar we mogen ontdekken wat onze vrije wil is. We mogen zijn wie we willen zijn en doen wat we willen doen. We mogen creëren wat we willen creëren. Die vrijheid is er. We maken hier zichtbaar wie we zijn.

Ik had lang geleden de illusie dat iedere ziel vol toewijding deed wat ie zich had voorgenomen te doen, hier op aarde. En dat dat paste in het Grote Plan van het Universum. Echter, in vele regressiesessies is het mij langzaamaan duidelijk geworden dat dingen vaak níet gaan zoals het bedoeld is.

 

Ik zal wat voorbeelden geven:

 • Wat ik regelmatig gezien heb, is dat twee zielen een kosmische afspraak hadden om in een aards leven als geliefden door het leven te gaan, vaak betrof het tweelingzielen. Wanneer een van de twee zich dan toch niet aan die afspraak houdt (niet zelden vanwege het ego), slaat dat vaak diepe wonden in die ander. En die ander zal noodgedwongen een nieuwe invulling aan dat gedeelte van zijn leven moeten gaan geven. Die moet, buiten zijn eigen keuze om en buiten de kosmische afspraken om, een weg gaan zoals die oorspronkelijk niet uitgestippeld was. Dat is om allerlei redenen verschrikkelijk heftig. Niet de bedoeling.
 • Ook heb ik gecommuniceerd met overleden familieleden van cliënten, die aangaven dat ze te vroeg overleden waren omdat ze bijvoorbeeld net een paar seconden te vroeg of te laat onderweg waren en in een dodelijk ongeluk terecht waren gekomen. Zij stierven te jong. Dat was niet voorzien, niet zo bedoeld, toch moeten zij omgaan met deze ommekeer op hun zielspad. En dat geldt ook voor de mensen die hen op aarde moeten missen, te vroeg. Door dit ene onvoorziene voorval, veranderden vele levens van koers… Niet de bedoeling.
 • En is het je al wel eens opgevallen dat je vaak heel veel weerstand voelt om iets te doen wat echt goed voor je is? Dat het een hele grote uitdaging is om de moedige keuzes te maken die je verder op je pad brengen? Dat saboterende uitstelgedrag? Zou dat de bedoeling zijn, denk je? Of maak je op dat moment misschien wel een onbedoelde omweg, een lus, aan je pad? Met het risico dat je afgeleid raakt en verdwaalt en niet meer gaat doen wat je je had voorgenomen te doen, tijdens dit leven? Ook dat is niet de bedoeling.

 

Ik kan hier nog ontelbaar veel andere voorbeelden van noemen. In de loop der jaren, na vele sessies, moest ik mijn oude waarheid bijstellen. Niet alles wat gebeurt, is kennelijk dé bedoeling en dientengevolge maakt niet alles onderdeel uit van Het Grote Plan.

 

De gidsen en engelen geven aan dat juist als dingen anders gaan dan zoals ze bedoeld zijn, we bijzonder veel pijn en een diep lijden ervaren.

 

Als ik om me heen kijk, zie ik dat er veel lijden is bij mensen, bij dieren, in de natuur, in onze planeet, zelfs in de ruimte. Zou dat de bedoeling van het Universum zijn of wordt dat lijden wellicht veroorzaakt omdat misschien niet alles volgens het Grote Plan gaat? Wat denk jij?

 

Over zaken als quantum bewustzijn

 

Het is allemaal mooi en interessant. Ik vind het echter wel bijzonder schadelijk dat al die theoretische informatie, net zoals vele andere spirituele theorieën, nu al veelvuldig verspreid wordt. Jongere zielen worden daardoor overvoerd met informatie die alleen te verteren en toe te passen is door oudere zielen.

 

Die wetten gaan namelijk pas echt voor je gelden en echt voor je werken als je daadwerkelijk op de juiste frequentie bent beland.

 

Middels een magische reis verzamel je levenservaringen en -wijsheden en beklim je vele kosmische ladders waardoor je op een natuurlijke manier op steeds hogere kosmische plateaus terecht zult komen. Kosmische plateaus, frequenties passend bij jouw eigen frequentie, waar steeds nieuwe wetten aan je onthuld zullen worden.

Als je een snelle leerling bent kun je best af en toe een klasje overslaan. Maar de wetten zullen niet voor je gelden en niet voor jou van toepassing zijn, zolang jouw frequentie er niet geschikt voor is. Ook niet als je er de theoretische informatie van kent.

 

Dus zolang jij bijvoorbeeld niet op de frequentie vibreert waarop de genetische invloeden niet meer van toepassing zijn, zijn ze voor jou van toepassing, ongeacht wat jouw hoofd daarover meent te weten. Je zou ook kunnen bedenken dat de zwaartekracht voor jou niet geldt, toch is deze kracht zolang jij op de aarde bent voor jou gewoon wél van toepassing.

Net zoals je ook niet in staat zult zijn om een marathon van begin tot eind hardlopend af te leggen, enkel en alleen omdat je er over gelezen of gehoord hebt. Je zult eerst gewoon moeten trainen in de praktijk, beginnend bij een paar eerste kilometers. Moeilijke kilometers die later gemakkelijker worden omdat je dan spierkracht en uithoudingsvermogen opgebouwd hebt, ervaring opgedaan hebt en hebt leren doseren, enzovoorts.

 

Kosmisch gezien, zou je die hogere kosmische wetten zelfs nog niet horen te weten, je hebt er voortijdig kennis van kunnen nemen omdat kennis tegenwoordig helaas overal beschikbaar is. Maar volgens de wetten van de natuur zou je daar eerst zelf naar toe moeten groeien voordat die wetten aan je onthuld worden. En pas als jij de benodigde kosmische ladders beklommen hebt waardoor je frequentie ook mee gegroeid is, kun je er ook direct iets mee in de praktijk.

Als je te vroeg toegang krijgt tot informatie waar je nog niet klaar voor bent, is dat schadelijk. Denk aan een boom die een veel te grote kruin krijgt, die gaat gegarandeerd knakken omdat de wortels eerst nog hadden moeten groeien en versterken. Als ik naar het energiesysteem van mensen kijk, zie ik momenteel veel te grote kruinen en zwakke wortelstelsels…

 

 

Zijn waar je bent

 • In het hier en in het NU, met alles wat daarbij hoort.
 • Werkend met de wetten die op jouw level van toepassing zijn.
 • Daar schuilt enorm veel schoonheid, wijsheid en kracht in.
 • Daar liggen je groeimogelijkheden, daar ligt je heling, daar ligt je opdracht.
 • Daar ligt de flow, daar gebeuren de wonderen.
 • Dat is jouw plek, de plek die jij nodig hebt en waar het Universum jou nodig heeft.
 • Niet vijf ladders hogerop. Je komt daar vanzelf wel als je daar rijp voor bent.

 

Zelfs als je een superintelligente student vijf klassen te hoog zet, zal hij gaan twijfelen aan zijn eigen capaciteiten en zal hij struikelen…. En wellicht zelfs een stralende toekomst mislopen. Dat is vast niet de bedoeling.

 

En? Denk jij door het lezen van dit blog inmiddels al iets anders over al die kosmische wetten?

 • De wetten van succes?
 • Van manifesteren?
 • Law of attraction?
 • Je hart volgen – want dan gaat alles vanzelf en trek je overvloed aan?
 • Alles is je eigen creatie?
 • Al die garanties op succes en gezondheid als je a, b en c doet, denkt, eet?

 

Zou het echt zo recht-toe-recht-aan in elkaar zitten?

 

Ik heb dit soort opvattingen bij elkaar gezet, met elkaar vergeleken, geobserveerd, in de praktijk van het aardse leven getoetst en het ook tot in de diepere lagen onderzocht vanuit mijn zielsbewustzijn. Ik heb er met de spirits over gesproken. En dan kom ik voor mezelf tot een paar conclusies.

 

 1. Ik hoor er over het algemeen een diep gekoesterd verlangen naar controle in door.
 2. En er zit een enorme ontkenning van de invloed van de stof, van de materie, van het aardse in verscholen.

 

Maar…. je bent juist hier op aarde voor je ervaringen in de stof. Daar ben je als ziel helemaal speciaal voor naar Moeder Aarde afgedaald, voor dat stoffelijke lichaam, voor al die wonderlijke, goddelijke ervaringen in en met de materie. Het lijkt me niet verstandig om dan nu die invloeden te ontkennen.

 

Dus hou van Moeder Aarde en van de materie. Het leven in de stof is zo ontzettend bijzonder en waardevol, er gaan zo ontzettend veel kosmische geheimen in schuil, die wil je toch niet mislopen door ze te ontkennen?

Hecht waarde aan de materie, je ziet wat er in jezelf en om je heen gebeurt als we dat niet doen.

 

En ben jij de enige invloed in jouw leven of toch niet, ben jij dé creator en hoor jij alles onder controle te krijgen? Maakt dat je een meester?

 

Ik geloof niet dat het de bedoeling is om krampachtig alles onder controle te krijgen, zelfs niet als we er spirituele woorden aan geven zoals creëren, manifesteren of transformeren. Zodra er iets van een (verborgen) verlangen naar controle in zit, is het geen goddelijke energie meer, of je er nu een betoverend mooi label op plakt of niet.

 

Het Universum heeft niet eens totale controle en is daar ook niet op uit.
Het gaat niet om controle. Het ging nooit om controle.

 

Ik heb geleerd dat het juist niet de bedoeling is om complete controle te verkrijgen over het leven, zelfs niet over je eigen leven. Dat zou lekker makkelijk zijn, als je alles naar je eigen hand kon zetten. Je leert dan alleen vrij weinig en je ontwikkelt weinig kracht.

 

 • Natuurlijk zijn we hier om te ontdekken hoe gigantisch veel invloed we hebben op onszelf, op onze gedachten, op onze emoties, op onze energie, op ons lichaam, op onze verbindingen.
 • Onze invloed is enorm, ongeacht of we hem positief of negatief aanwenden en bewust of onbewust. Daar horen we onze verantwoording voor te nemen en onszelf steeds verder in te bekwamen zodat we steeds meer en meer meester zijn over onszelf.
 • Onverstoorbaar zijn in je energie, niet meer getriggerd worden door wie of wat dan ook. Daar draait het in mijn beleving uiteindelijk allemaal om. 
 • Steeds meer de creator zijn in je eigen wereld en ongeacht de omstandigheden iedere dag je licht vergroten.

 

Want hoe ongelooflijk krachtig moet je zijn om juist in omstandigheden die jij helemaal niet wilt en niet zelf gecreëerd hebt – toch jezelf te blijven, je frequentie hoog te houden en je hart te blijven volgen? Slaag je er dan ook nog in om onverstoorbaar in je kracht te blijven en je onverstoorbaar jouw pad te volgen? Blijf je dan ook nog met een open hart jouw unieke licht verspreiden?

 

Ben je misschien juist hier om te ontdekken wat voor machtig moois je vanuit jouw goddelijke kracht kunt creëren maar moet je tegelijkertijd ook leren dealen met creaties die helemaal niet van jou zijn? En is het misschien ook waardevol om samen te leren creëren?
Zou het misschien een reden hebben dat je voor deze druk bevolkte aarde hebt gekozen? Toch niet om alleen in je eigen energetische bubbel te verkeren (als dat al mogelijk zou zijn)?

 

Laat ik wat nuances aanbrengen

 

Ik geef het toe 😉

 • Natuurlijk is alles energie.
 • En ja, gelijksoortige energieën trekken elkaar aan.
 • Uiteraard is je mindset én wat je eet, belangrijk.
 • Het is van groot belang om je hart te volgen en met het Universum mee te bewegen.
 • En natuurlijk bestaan er kosmische/ Universele wetten. Het is echter wel van groot belang om ze op de juiste manier te interpeteren. En daar gaat het vaak mis, men heeft vaak de klok wel horen luiden maar men weet dan nog niet altijd waar de klepel hangt.

 

De wet van de zwaartekracht is ook niet van toepassing in het hele universum, toch heeft ie hier op aarde een enorme invloed en is ie hier van wezenlijk belang. Onze lichamen zijn erin getraind om met deze natuurkracht om te gaan, voor ons voelt dat als ‘normaal’. We zouden ons enorm vergissen als we ervan uit gaan dat de wet van de zwaartekracht altijd en overal geldt. Want echt: hoe verder je van de aarde weg gaat, des te minder invloed hij heeft, ongeacht wat jouw overtuiging daarover is.

 

Hetzelfde geldt voor alle kosmische wetten: ze zijn niet overal en altijd van toepassing maar op bepaalde momenten en bewustzijnsniveaus zijn ze van enorme invloed en van wezenlijk belang.

Daarnaast zijn er altijd meerdere wetten tegelijkertijd van kracht.

 

 

Alle spirituele wetten zijn van toepassing op bepaalde bewustzijnsniveaus, op bepaalde frequenties

 

Vergelijk het eens met het observeren van een lichaam.

 • als je met je aardse ogen naar de buitenkant van een lichaam kijkt, zou je kunnen denken dat dat alles is, dat dat dé universele waarheid is.
 • totdat je het opensnijdt, dan zie je pas echt wat dat lichaam is, althans, dat dacht men vroeger.
 • tot je een röntgenfoto te zien krijgt van datzelfde lichaam, dan gaat er weer een hele nieuwe wereld voor je open
 • of een CTscan
 • een MRI
 • een echografie
 • of bijvoorbeeld een thermografie
 • en wat te denken van een energetische weergave

 

 

    

 

Ieder op zich maken ze een heel ander level van hetzelfde lichaam zichtbaar, een hele andere waarheid zo je wilt. Samen (met nog heel veel andere weergaves) maken zij het beeld compleet. Ieder beeld op zich is maar een klein gedeelte van de waarheid, een beperkte weergave van het grote geheel.

 

Hetzelfde geldt voor alle kosmische wetten. Het is aan jou om te leren, ervaren en ontdekken wanneer ze wel en niet van toepassing zijn, wanneer ze wel en niet actief zijn, in jou en in jouw leven. Het is aan jou om te ontdekken naar welk deel van de waarheid jij op dit moment kijkt…

 

Neem daarom genuanceerd waar met al je sensoren. Train, gebruik en ontwikkel al je voelsprieten om levensthema’s uitgebreid af te tasten, laag voor laag, neem de tijd, herhaal de oefeningen en waarnemingen. Onderzoek het energetische niveau, maar ook het fysieke, mentale, emotionele en spirituele niveau. Praat met de natuur, met het Universum.

 

Geef je hoofd niet de kans om met de standaard opvattingen/oordelen/veroordelingen te komen, die zijn voorgeprogrammeerd door een ander(!), ze doen je geen recht en je mist er zoveel nuances door. Luister naar je hart, het is de poort naar je ziel en de Bron.

 

We zijn allemaal op een magische ontdekkingstocht om te ontdekken hoe groot onze eigen verantwoording is en om te ontdekken hoe gigantisch groot onze invloed is, goddelijk groots. En toch ben je niet hier om alles onder controle te krijgen. Je gaat daarom ook ervaren wat de creatie van de ander met je doet. En niet te vergeten: wat jouw creatie met de ander doet.

 

Ook in het spirituele staat niets vast, alles is continu in beweging. En net zoals de reguliere wetenschap zichzelf steeds moet corrigeren en bijstellen als er een nieuwe waarheid zichtbaar wordt, zo geldt dat net zo goed voor het spirituele.

 

Het hangt allemaal ook maar net af van wie het onderzoek doet, van wie ernaar kijkt.
Op welk bewustzijnslevel zit diegene? Op welke frequentie? Hoeveel kosmische ladders heeft hij al beklommen en achter zich gelaten? Welk komisch landschap ziet diegene, voor zich, onder zich, boven zich?

 

Het is een beetje kortzichtig en wellicht zelfs arrogant om te denken dat de wet die nu heel vanzelfsprekend, logisch en zelfs natuurlijk voor je aanvoelt, voor altijd jouw waarheid zal zijn of zelfs dé Universele waarheid is. Sterker nog, dat is een beperkende overtuiging.

 

Net zoals je eerder al een nieuwe waarheid ontdekte, zullen er ook in de toekomst steeds weer nieuwe waarheden, nieuwe wetten, aan je onthuld worden.

 

Er komen nog vele nieuwe levels, iedere keer als je een trede hoger klimt op de kosmische ladder en het licht valt over een nieuw landschap van een iets hoger bewustzijn, zul je vanuit je nieuwe uitzicht en vanuit je nieuwe inzicht ontdekken dat je je eerdere waarheden opnieuw bij mag stellen. Nieuwe visies, nieuwe normen en waarden, nieuwe wetten.

 

Daarom is het belangrijk om niet vast te roesten in dat wat je nu denkt te weten. Blijf onderzoekend, blijf leergierig. Zoek de nuances op, de gelaagdheid. Blijf die kosmische ladders beklimmen omdat je dan weer tot hele nieuwe werelden van bewustzijn zult doordringen. Het is zo’n bijzonder mooie journey…

 

Blijf je ervan bewust dat je veel weet maar nog veel meer niet weet.

 

En mijn gidsen geven ook aan dat je niet alles hoeft te weten… zelfs op dit moment nog niet hoort te weten. Blijf je ervan bewust dat je altijd onderweg blijft en dat je steeds nieuwe lagen van bewustzijn zult aanboren en daardoor steeds hogere wetten zult ontdekken.

 

 

Het spirituele gedachtengoed

 

De meeste van de opvattingen die ik aan het begin benoemde, de zogenaamde kosmische wetten, komen niet voort vanuit de hogere frequenties van bewustzijn, maar vanuit het spirituele gedachtengoed. Gedachten-goed. Ze worden gedacht, bedacht, vaak vanuit een verlangen naar controle. Ze hebben daarom mijns inziens weinig te maken met wezenlijke spiritualiteit, met de wetten van de natuur. Daarom zijn het dan ook veelal illusies in plaats van wetten.

Ons hoofd vindt het allemaal reuze interessant en kan zich er eindeloos lang mee zoet houden. En alles mee ontrafelen en verklaren. Alles mee beoordelen en zelfs veroordelen. De anderen er de beste adviezen door geven. Maar voor jouw hart verandert er juist helemaal niets. Sterker nog, het spirituele gedachten-goed brengt je in je hoofd en niet je hart. Terwijl jouw hart de connectie met jou nodig heeft en jou naar binnen roept… jouw ziel roept je, het Universum roept je.

Dus wees kritisch als je weer eens iets leest of hoort over Universele wetten, wijk van de gebaande paden af, kijk om je heen en observeer wat je terugziet van bepaalde opvattingen die als wet gepresenteerd worden.

 

Laat je hoofd lekker met rust, stop met denken en analyseren en ga voelen, ga ervaren, ga waarnemen met heel je hart en ziel. Je bent zo sensitief, je hebt zoveel voelsprieten, gebruik ze dan ook. Mediteer, ga in gesprek met je ziel, met de spirits, met Al Wat Is.
Herhaal niet klakkeloos wat een ander je verteld heeft maar voel jouw eigen waarheid, jouw eigen wetten, in alle nuances en in alle gelaagdheid, tot in het goddelijke in jezelf.

Alle wijsheid zit in jou, alle energieën zitten in jou. Je bent een oude, wijze ziel.

 

Nu ben ik uiteraard reuze benieuwd…
In dit blog ga ik stevig in tegen de algemeen heersende spirituele opvattingen. Wat doet het met jou? Kun je je er helemaal niet in vinden? Of geeft het misschien juist bevestiging? Roept het weerstand op? Opluchting? Vallen er puzzelstukjes op hun plaats?

 

Dit ‘monsterblog’ lijkt meer op een cursus dan een blog en verdient eerder de naam ‘Een masterclass over Kosmische Wetten’, vind je niet?

Ik zou het enorm waarderen als je een reactie achter zou willen laten zodat ik weet of ik je met dit uitgebreide artikel van dienst geweest ben of niet. Vast bedankt! En delen op social media wordt uiteraard ook enorm gewaardeerd, laten we samen alle illusies de wereld uit helpen.

Veel liefs,
Jolanda

Linda
Door

Linda

op 29 May 2020

Een blog die de woorden die in mijn hart zitten verwoord en in een zinnige volgorde zet. Sommige opvattingen geven stof tot nadenken en navoelen en dat is nu net wat ik nodig heb. Ik ga deze blog nog enkele keren opnieuw lezen.

Jolanda Linders
Door

Jolanda Linders

op 29 May 2020

Hi Linda, dank voor je feedback! Heel goed idee om dit artikel nog een aantal keren te lezen en in te voelen, dat kan ook in gedeeltes. Mijn gidsen benadrukken altijd hoe belangrijk het is om dingen te herhalen, zo dring je steeds dieper tot de kern door. Ik wens je een mooie ontdekkingsreis toe!

Esther
Door

Esther

op 29 May 2020

Hi Jolanda, de tijd genomen om je waardevolle masterclass te lezen … Ik merk dat ik ook even de tijd moet nemen om alles te laten bezinken en ga het zeker nog terug lezen. Voor mij een feest van herkenning, ook ik heb veel over de 'kosmische wetten' gehoord, erin geloofd en ze toegepast in mijn leven. Naast dat het mij mooie dingen heeft gebracht, bracht het mij ook een gevoel van constant ergens in tekort schieten. Je masterclass geeft me stof tot nadenken, maar ook bevestiging van inzichten, die ik mezelf ook al afgevraagd had? Gaandeweg ben ik steeds meer naar mijn innerlijke wijsheid gaan luisteren, dit geeft me veel meer rust … en een betere basis om vanuit de bloeien en groeien. Liefs, Esther

Jolanda Linders
Door

Jolanda Linders

op 29 May 2020

Hi Esther, wat heerlijk, een feest der herkenning maar ook nog stof om verder te onderzoeken. Dat lijkt me een prachtige combi. Dank voor je feedback en heel veel plezier op jouw mooie journey... je brengt zo ongelooflijk veel moois in deze wereld! Liefs, Jolanda

Charles van Hesteren
Door

Charles van Hesteren

op 29 May 2020

Een geweldig blog,ik heb het 3 keer gelezen. Ik ben het volledig met jou eens eindelijk iemand die eens duidelijk maakt hoe het in elkaar steekt.En inderdaad een complete Masterclass en eyeopener.

Jolanda Linders
Door

Jolanda Linders

op 29 May 2020

Dank je wel voor deze mooie complimenten Charles! Uit jouw mond hebben deze woorden nog meer betekenis, heel fijn om te horen!

Caren
Door

Caren

op 29 May 2020

Wat een interessant verhaal. Je hebt er veel tijd in gestoken denk ik :) Ik heb een fase gehad waarin ik (spirituele) zelfhulpboeken inkeek om tot inzicht te komen op levensvragen. Ik kwam redelijk snel tot de conclusie dat ik het niet trok. Het was teveel: te theoretisch, te vaag ook vaak. Kortom, het resoneerde niet echt. Las het zelden uit. Ik denk eigenlijk dat je al die informatie niet te serieus moet nemen, het verandert je niet, daarvoor moet je het leven induiken en stappen zetten als je daarvoor klaar bent. Spirituele boeken geven verhalen, bieden troost en beurden op. That's all. Ben eigenlijk opgelucht dat ik al die baggage en theoretische toestanden kan loslaten. En niks meer hoef. Haha. Dat is de mooiste les uit dit verhaal. Je hoeft niks, behalve hier te zijn (en dat ben je al). Dank je wel.

Jolanda Linders
Door

Jolanda Linders

op 30 May 2020

Hi Caren, ja daar is zeker heel veel tijd in gaan zitten. Fijn dat je dat merkt. Dank voor je feedback en veel plezier met er zijn :-)

Gerdien
Door

Gerdien

op 30 May 2020

Mooi en duidelijk uitgelegd. Ik herken de valkuilen waardoor ik het vertrouwen in mijzelf compleet kwijt was geraakt. Hart en verstand combineren werkt voormij het best weet ik inmiddels. Dank voor het delen♥️

Jolanda Linders
Door

Jolanda Linders

op 30 May 2020

Vertrouw op jezelf hoor Gerdien, je bent een wijze vrouw, in je hoofd én in je hart :-) Dank voor je reactie!

Ameike
Door

Ameike

op 30 May 2020

Lieve Jolanda, wat een fijne blog. Je verwoord helder en krachtig waar mijn 'weerstand' zit in veel spirituele groeperingen of contacten. Ik ben heel praktisch en aards in mijn spirituele ontwikkeling. Jouw uiteenzetting spreekt me daarin erg aan. Ook het feit dat het leven bedoeld is om te leven en te ervaren en daarvan te leren. Spirituele ontwikkeling zit niet in boeken maar in de wisselwerking tussen mijn aardse bestaan en de intelligenties om ons heen. Het een kan niet zonder het ander. Ik ga je blog delen en nog een paar keer lezen. Je raakt een mooie snaar!

Jolanda Linders
Door

Jolanda Linders

op 30 May 2020

Wow, wat fijn om te horen Ameike. Dank je wel, ook voor het delen <3

Esther
Door

Esther

op 30 May 2020

Hoi Jolanda, logisch.... Lastig altijd te volgen voor mij, maar het druist zeker niet in tegen mij gedachte/gevoelens over deze onderwerpen.

Jolanda Linders
Door

Jolanda Linders

op 30 May 2020

Dank voor je reactie Esther, en ik begrijp dat het soms lastig te volgen kan zijn. Ik denk dat we het allemaal op zijn tijd lastig vinden ;-)

Hanneke
Door

Hanneke

op 30 May 2020

Yes yes yes, bij iedere alinea! Veel om nog terug te lezen en over door te denken, maar als eerste reactie: overal kan ik ja op zeggen. Ik vind het ‘maakbare leven’ vaak in de buurt komen van: eigen schuld als jij in Afrika in armoe en oorlog geboren word, jouw karma. En aansluitend: ik heb vast iets goed gedaan, want ik ben in het fijne Europa in een veilig nest geboren. Fijne ego-streling natuurlijk, maar noch jij, noch ik, noch de rest van de wereld wordt daar nu beter van. Als je denkt dat je ‘er al bent’ dan ga je niet meer verder met je reis, dan staak je je ontwikkeling. Er is soms een wedstrijd gaande, wie is het meest verlicht, wie heeft de oudste ziel etc... zal toch ook niet leiden tot verdere ontwikkeling en ook weer een ego-ding. Voor je het weet tuin je er in! Fijn dat jij er zo over schrijft, goed om weer bij de les geroepen te worden, dank je wel!

Jolanda Linders
Door

Jolanda Linders

op 2 June 2020

Ha ha.... wat een heerlijke reactie Hanneke, dank je wel! En dank voor jouw mooie aanvullingen ❤️

Anandini
Door

Anandini

op 31 May 2020

Hoi lieve Jolanda, weer een mooie blog down to earth naar de kern. In ons hart ligt de waarheid. Ik kan me hier helemaal in vinden! Wat een mooie zoektocht, leerschool zijn/ hebben we hier op aarde ooit begonnen zo waardevol. Dankjewel voor jouw/jullie wijze woorden weer. Heel veel liefs Anandini x

Jolanda Linders
Door

Jolanda Linders

op 2 June 2020

Lieve Anandini, dank voor je feedback 🙏. Zo leuk dat onze wegen blijven kruisen...

Ann
Door

Ann

op 1 June 2020

Hey Jolanda, wat blij en gerustgesteld je blog te lezen. Ik moet zelf ondervinden en voelen voor iets waar is en we leren dagelijks bij inderdaad. Dank om deze wijze woorden te delen. Liefs

Jolanda Linders
Door

Jolanda Linders

op 2 June 2020

Lieve Ann, ik ben blij dat het je gerustgesteld heeft. Dank voor je feedback! ❤️

Jolanda van Henningen
Door

Jolanda van Henningen

op 2 June 2020

Dank je wel Jolanda (mooie naam!) voor dit stuk. Ik heb het nog niet helaam gelezen. Wat ik nu al gelezen heb is zeer waardevol en leerzaam.

Jolanda Linders
Door

Jolanda Linders

op 2 June 2020

Jaaaa... fijne naam is dat hè. Maar ik zie dat we nog meer gemeenschappelijk hebben dan alleen onze naam. Dank je wel voor je reactie(s)!

Annette
Door

Annette

op 3 June 2020

Hallo Jolanda, wat een mooie tekst heb je geschreven, heb het nu twee keer gelezen. Fijn dat je zegt dat niet alles maakbaar is, want dat is het volgens mij ook niet. En dat het juist niet om de controle gaat, want die wil ik juist loslaten. Ik lees veel spirituele boeken en die helpen mij om inzicht te krijgen. En dat is iets anders dan voelen vanuit mijn hart in de echte wereld, in verbinding met mezelf en mijn naasten. Dat gaat niet zo snel als ik zo willen en vraagt geduld, oefening, moed, vertrouwen. Altijd fijn om te horen van jou dat niet alles maakbaar is en soms heel veel tijd kost. Gelukkig ben ik ook eigenwijs en neem niet alles klakkeloos aan als de waarheid. Het voelt het beste als het op mijn eigen wijze gaat en dat is stap voor stap. Dat accepteren is voor mij nu de uitdaging. Liefs Annette

Jolanda Linders
Door

Jolanda Linders

op 4 June 2020

Beste Annette, dank je wel voor het delen van jouw ervaringen. Hoe meer je je kunt overgeven aan jouw eigen tempo, des te meer connectie je met je hart zult krijgen. Dus vertrouw op je hart, dan wordt alles gemakkelijker. Veel liefs, Jolanda

Anita
Door

Anita

op 8 June 2020

Beste Jolanda, Hoe fijn is het om je blog te lezen en hiervan te leren en te voelen. de uitspraak: "Laat je hoofd lekker met rust, stop met denken en analyseren en ga voelen, ga ervaren, ga waarnemen met heel je hart en ziel" is zeker in deze coronatijd van grote waarde. We moeten ons in deze tijd weer opnieuw uitvinden, zowel in omgang als in werkinvulling. Mooie stimulerende blog over wat belangrijk is. dank je.

Jolanda Linders
Door

Jolanda Linders

op 8 June 2020

Hi Anita, dank je wel voor je feedback. Ik ben het helemaal met je eens dat we ons in deze tijd weer helemaal opnieuw moeten uitvinden, vanwege corona maar ook vanwege racisme, onrecht, milieu, etc. Fijn dat ik je mag inspireren en stimuleren. Liefs, Jolanda

Harrie
Door

Harrie

op 9 June 2020

Jolanda Ik heb met aandacht jou blog gelezen en ben het er absoluut niet mee eens. Dat is niet erg. Ieder zijn eigen mening. Wat ik tussen de regels doorlees is jou eigen verhaal van niet verwerkte emoties. Ik gun het je en moedig je aan om de tijd te nemen om eens helemaal tot rust te komen en eens naar je DIEPERE gevoelens te luisteren. Ben er niet bang voor. Het ruimt op. Liefs Harrie

Jolanda Linders
Door

Jolanda Linders

op 9 June 2020

Beste Harrie, dank voor je feedback, het is helemaal ok om het niet met elkaar eens te zijn. Ik vermoed dat we er sowieso heel anders in staan. Zo zou ik bijvoorbeeld nooit ongevraagd advies geven aan iemand, laat staan ongevraagd een 'analyse / diagnose' stellen. Voor mij is dat een absolute 'no go', een schending van het recht op privacy, ik blijf netjes uit iemand's energie tot hij me daar uitnodigt. Maar door veel spirituele mensen wordt dat recht vaak met voeten getreden. Niet zelden probeert men, vaak vanuit de beste bedoelingen maar desalniettemin toch onuitgenodigd en ongewenst, in de ander zijn energie te kijken (en soms zelfs te rommelen). Ik mis daar respect in, ik ervaar dat daarom dan ook als ongepast maar op bepaalde spirituele levels is dat helaas toch (nog) gebruikelijk. We zullen het wel over meer dingen niet eens zijn :-) Ik wens je alle goeds! Hartengroet, Jolanda

Silvia
Door

Silvia

op 11 June 2020

Hoi Jolanda, ik heb het stuk gelezen, eerlijk is eerlijk in eerste instantie dacht ik, weer zo iemand die het zo goed weet te vertellen 😉, en wat een verassing kwam er, zo heerlijk hoe je het beschrijft, heel herkenbaar. We zijn allemaal unieke wezens met ons eigen verhaal, in het verbinding zijn met jezelf is een uitdaging. Ik was er doodsbang voor, voelde alles, had daar een mening over.. nu na jaren lezen, kauwen, bibberen, afsluiten en weer openen ervaar ik dat het binnen ipv eng heel rustig en overzichtelijk is. Dank voor hoe jij het helder kan verwoorden, dat is een gave op zich. Liefs Silvia

Jolanda Linders
Sanne van der Wal
Door

Sanne van der Wal

op 11 June 2020

Lieve Jolanda, Wow, bedankt voor het delen van deze nieuwe 'monsterblog'! Het geeft mij een gevoel van opluchting en misschien zelfs wel bevrijding, haha! Natuurlijk heb ik de afgelopen jaren ook veel over deze onderwerpen gehoord en gelezen. Er bleef dan vaak een knagend gevoel bij me achter, van: doe of zie ik het nou 'verkeerd'? Dus dan legde ik het meestal wel weer naast me neer, maar toch werd ik voor m'n gevoel steeds opnieuw van alle kanten met al die informatie 'om m'n oren geslagen' :-P Jij hebt het voor mij weer in perspectief gezet. En het allerbelangrijkste: een reminder gegeven om altijd zelf mijn eigen waarheid te blijven voelen en erop te vertrouwen dat nieuwe inzichten wel aan me onthuld worden als het daar tijd voor is. Dank je wel!! Liefs, Sanne

Jolanda Linders
Door

Jolanda Linders

op 12 June 2020

Fijn om te horen Sanne, dank je wel. En jij bent echt een oude wijze ziel, jouw waarheid verdient het echt dat jij daar (nog meer) waarde aan hecht. Het zal je kracht geven <3 Liefs, Jolanda

Annemiek
Door

Annemiek

op 12 June 2020

Dank je wel, Jolanda, voor dit blog. Fijn geschreven, het resoneert met hoe ik er zelf in sta en het pad dat ik wil gaan. Ik ga het zeker bewaren en nog eens herlezen. Erg de moeite waard!

Jolanda Linders
mariette renssen
Door

mariette renssen

op 17 June 2020

Fijn blog, ondersteunend en zelf zie ik ook al die ideeën als " denkmodellen" "filosofien" over iets wat je alleen ervaren kan en dan is er een weten.

Jolanda Linders
Door

Jolanda Linders

op 17 June 2020

Helemaal mee eens Mariette, zodra je ervaart, weet je. Mooi gezegd, dank voor je feedback!

Reactie plaatsen

arrow_drop_up arrow_drop_down