Privacyverklaring

Bescherming persoonsgegevens


Ik, Jolanda Linders, neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Ik sta helemaal achter de stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, die ervoor zorgt dat iedereen recht heeft op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens.


In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor bepaalde doelen mogen worden verwerkt. Bij de verwerking houd ik me aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). 


De persoonlijke gegevens die jij met mij deelt, worden dan ook enkel gebruikt voor de volgende doeleinden:


  • Om berichten die je mij stuurt te beantwoorden;
  • Om door jou aangevraagde gratis downloads toe te sturen;
  • Om je te kunnen informeren over relevante producten en diensten, bijvoorbeeld d.m.v. nieuwsbrieven; Maar wees gerust, ik bombardeer je niet met mails en bovendien staat er onder iedere nieuwsbrief een uitschrijflink waarmee je jezelf van de e-maillijst kunt verwijderen zodat je geen enkele mail meer ontvangt. Je kunt me ook ook bericht sturen via de contactpagina met het verzoek om je uit te schrijven. Ik zal je dan per direct, kosteloos van mijn e-mail lijst verwijderen en je ontvangt dan geen enkele mail meer. 
  • Ter voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen jou en mij (bijvoorbeeld bij bepaalde opdrachten, abonnementen);Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie om mijn dienstverlening te verbeteren (bijvoorbeeld bij wijzigingen van mijn website);
  • Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude.
  • Daarnaast kunnen je gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van mijn dienstverlening. Je gegevens blijven echter anoniem en zijn niet naar jou of ieder ander individu te herleiden.


Ik zal je gegevens nooit met anderen delen zonder jouw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die jij (of jouw organisatie) met mij hebt afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.


Ik selecteer de bedrijven met wie ik een samenwerking aanga met grote zorg. Ondanks dat kan ik geen, of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.


Cookies

Ik wil je op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor wordt op deze website gebruik van verschillende soorten cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook worden er analytische cookies gebruikt die geen inbreuk maken op je privacy.

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan je IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van mijn webserver als je van mijn diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om deze diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. Je IP-adres wordt niet gebruikt om je onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal is het niet mogelijk om uw IP-adres te koppelen aan je naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer jij mij dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Analytics

Gegevens die je verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics. Deze statistieken maken zichtbaar hoe bezoekers deze website gebruiken en op basis daarvan wordt de website verbeterd en worden diensten geoptimaliseerd.

Waar mogelijk, worden deze gegevens versleuteld/gepseudominiseerd. 


Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 18 juli 2018.

arrow_drop_up arrow_drop_down