Page content

Disclaimer

De inhoud van deze website is met veel aandacht en zorg samengesteld. De lezer wordt verzocht zorgvuldig te zijn bij het interpreteren en toepassen van de informatie. Inzichten zijn voortdurend aan verandering onderhevig en men blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor wat men doet of laat.
Jolanda Linders kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het onjuist interpreteren van de informatie. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
De inhoud van deze website kan nooit dienen ter vervanging voor therapie. Het is belangrijk dat deskundige hulp en begeleiding wordt gezocht als men therapie nodig heeft.