TERUG NAAR DE BRON - MEDITATIE
Laat alle stress los, ontspan tot in alle lagen van je bewustzijn, open je hart, verhoog je bewustzijn en versterk jouw connectie met het Universum

Page content

Anti Spam Beleid

Ik, Jolanda Linders, verstuur gratis adviezen en inspiratie via e-mail nadat een inschrijver zich middels zijn e-mailadres heeft aangemeld. Daarnaast bied ik eigen producten en diensten aan via e-mail en via de site jolandalinders.com.

Ik heb de regelgeving rondom elektronische mailings en de Nederlandse Privacywetgeving hoog in het vaandel. Zo probeer ik te allen tijde Spam te voorkomen.

Wat is spam?
Onder spam wordt verstaan: Een grote hoeveelheid email verstuurd aan geadresseerden die hier niet expliciet om hebben gevraagd. Alle e-mails in deze hoeveelheid komen qua inhoud in grote lijnen met elkaar overeen en bevatten vaak reclame voor producten, politieke denkwijze en/of propaganda. Ook het veelvuldig dezelfde email versturen naar een geadresseerde die hier niet expliciet om gevraagd heeft valt onder spammen. (Dit geld voor zowel consumenten als bedrijven)

Ik zal de gegevens van inschrijvers nooit voor andere doeleinden gebruiken of doorverkopen.

Elke inschrijver kan zich altijd gratis en eenvoudig afmelden door op de uitschrijflink te klikken in de ontvangen e-mail. Hij zal dan geen enkele mail meer ontvangen.